Now showing items 1-1 of 1

  • Energetické hodnocení systémů VRF 

    Gašpár, Juraj
    Diplomová práce se věnuje VRF systémům, které se používají pro rozsáhlé komerční a administrativní budovy nebo objekty, kde je více zón s různými požadovanými parametry. Cílem je vysvětlení funkce systému a jejich hodnocení ...