Now showing items 1-11 of 11

 • Dokumentace historických artefaktů s využitím blízké fotogrammetrie 

  Naništa, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vhodného postupu zpracování fotogrammetrické dokumentace vybraných technický artefaktů historických měřidel. Při zpracování práce byla provedena kalibrace kamery, nasnímkovány ...
 • Extrakce krajinných prvků z dat dálkového průzkumu 

  Ferencz, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá klasifikačními metodami pro automatickou detekci různých krajinných prvků z kombinace snímků vysokého rozlišení a LiDAR dat. Hlavním cílem je představit další možnou metodu zpracování pro ...
 • Extrakce krajinných prvků z dat dálkového průzkumu 

  Martinová, Olga
  V této práci je popsán postup pro automatickou detekci krajinných prvků z dat pořízených bezkontaktními dálkovými metodami. Tato interpretace dat byla provedena v softwaru eCognition Developer prostřednictvím procesu ...
 • Interpretace výškopisu na topografických mapách USA 

  Pavelková, Zuzana
  Cílem práce je analýza interpretace výškopisu topografických map USA a její porovnání s českými topografickými mapami. Podklady pro vyhotovení práce jsem získala během pracovního a cestovního pobytu v USA roku 2012, který ...
 • Interpretace výškopisu na topografických mapách zemí Evropské unie 

  Řídká, Barbora
  Předmětem této diplomové práce je pojednání o výškopisné složce topografických map členských států zemí Evropské unie. Práce je zaměřena na potřebnost výškopisu a důvody a způsoby jeho znázorňování v mapách, vysvětluje ...
 • Mobilní mapování 

  Manda, David
  Cílem práce je seznámit se s mobilním mapovacím systémem IP-S2, který je používán firmou GEODIS BRNO, spol. s.r.o., a provést sběr dat tímto systémem. Dále zaměřit identické body, určit jejich souřadnice a porovnat je se ...
 • Mobilní mapování v architektuře 

  Deutsch, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o aplikaci a využití mobilního mapování v oboru architektury. Po seznámení se s mobilním mapovacím systémem MOMAS, který byl vyvinut společností Geodis Brno, spol. s.r.o., byly touto metodou ...
 • Monitoring pohybů skalních bloků 

  Nezvalová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá sledováním posunů skalních bloků nad propadáním potoka Bílá voda v blízkosti obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Práce navazuje na výsledky získané v letech 2004-2011. Cílem práce je zaměření ...
 • Podklady pro tvorbu mapy pro orientační běh 

  Panchártek, Jan
  Tato práce pojednává o možnostech využití leteckého laserového skenování pro tvorbu map pro orientační běh. Byla využita výškopisná data DMR 4G a DMR 5G, která poskytuje ČÚZK. V dané lokalitě bylo provedeno kontrolní měření ...
 • Webová prezentace běžeckých tras 

  Cvengroš, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie, ktorá umožní vkladať a prezentovať informácie týkajúce sa bežeckých trás v Brne a jeho okolí. Pozostáva z užívateľského rozhrania, ktoré poskytuje možnosť spravovať ...
 • Zaměření a tvorba 3D modelu pro hydrotechnický projekt 

  Bárta, František
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku tvorby digitálního modelu terénu. Cílem práce je přiblížit řešení zahraniční zakázky od sběru dat po tvorbu a vizualizaci digitálního modelu terénu dané lokality. Pro modelování ...