Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamická analýza válcových komínů stojících za sebou 

    Harazim, Petr
    Diplomová práce se zabývá odezvou ocelové konstrukce komína na zatížení větrem. V souladu s dostupnou výkresovou dokumentací byl sestaven podrobný výpočtový model s využitím metody konečných prvků. Nově realizovaná kolona ...