Now showing items 1-1 of 1

  • Budova státní správy s knihovnou 

    Jakeš, Václav
    Hlavním tématem diplomové práce je prováděcí projekt novostavby samostatně stojící budovy státní správy s plochou jednoplášťovou střechou. Stavba má dvě podlaží a není podsklepená. Použitý konstrukční systém je zděný. ...