Now showing items 1-1 of 1

  • Zákal vody ve vodovodních sítích 

    Janča, Štěpán
    Cílem této práce je shrnutí dostupných poznatků v oblasti analýzy výskytu zákalu ve vodovodní síti a následný návrh metody měření potenciálu vzniku zákalu na případové studii. V první části práce je zpracována formou rešerše ...