Now showing items 1-2 of 2

  • Matematické modelování větrových vln 

    Bendová, Gabriela
    Práce se zabývá matematickým modelováním větrových vln na vodních nádržích a jejich účinků na různé typy svahů. V rámci práce je provedena rešerše, která se zabývá výpočtem výšky větrových vln v České republice a částečně ...
  • Studie převedení extrémních povodní bezpečnostními přelivy VD Nové Mlýny 

    Slavětínský, Radek
    Tato práce se zabývá posouzením bezpečnosti vodního díla Nové Mlýny při převádění extrémních povodních bezpečnostními přelivy vodního díla. Byla posouzena kapacita stávajícího bezpečnostního přelivu a vodohospodářským ...