Now showing items 1-2 of 2

  • Koncový polyfunkční dům v Prostějově 

    Janeček, Jan
    Diplomová práce je zaměřená na návrh a vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu v Prostějově. Jedná se o šestipodlažní, podsklepený objekt, kde poslední podlaží je podkroví. Konstrukční systém je podélný stěnový ...
  • Návrh úpravy okružní křižovatky silnic I/11, I/33 a I/35 u ČKD 

    Vencl, Martin
    Předmětem diplomové práce je úprava stávajícího uspořádání křižovatky, která nevyhovuje současným nárokům dopravy. Úprava se týká dvoupruhové okružní křižovatky silnic I/11, I/33 a I/35 u ČKD v Hradci Králové. Navržené ...