Now showing items 1-1 of 1

  • Mikroklima shromažďovacích prostorů 

    Janeček, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby vnitřního mikroklimatu a požadavků na něj, popisuje složky vnitřního prostředí, především pak vznik oxidu uhličitého a jeho vlastnosti. Dále se zabývá experimentálním měřením ...