Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamická analýza konstrukce zatížené seismickým zatížením 

    Janošková, Lenka
    Diplomová práce se zabývá řešením seismického zatížení na dvou různých modelech, vazníkové hale a vícepodlažní budově. Pro výpočet byla použita metoda pomocí spekter odezvy (spektrální analýza) a metoda pomocí příčných sil ...