Now showing items 1-1 of 1

  • Statické řešení betonového komínu 

    Kašparů, Jakub
    Cílem diplomové práce je posouzení dříku železobetonového komínu a návrh založení na kombinaci namáhání normálovou silou a ohybovým momentem. Pro vyhodnocení vnitřních sil byly vytvořeny dva prutové modely (dle ČSN, dle ...