Now showing items 1-4 of 4

 • AKTUALIZACE DTMM S VYUŽITÍM MOBILNÍHO SKENOVACÍHO SYSTÉMU 

  Cimpl, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou reambulace Digitální technické mapy města. Konkrétně především reambulací s využitím dat získaných mobilním skenovacím systémem a porovnáním s reambulací prováděnou bez využití ...
 • Extrakce krajinných prvků z dat dálkového průzkumu 

  Ferencz, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá klasifikačními metodami pro automatickou detekci různých krajinných prvků z kombinace snímků vysokého rozlišení a LiDAR dat. Hlavním cílem je představit další možnou metodu zpracování pro ...
 • Extrakce krajinných prvků z dat dálkového průzkumu 

  Martinová, Olga
  V této práci je popsán postup pro automatickou detekci krajinných prvků z dat pořízených bezkontaktními dálkovými metodami. Tato interpretace dat byla provedena v softwaru eCognition Developer prostřednictvím procesu ...
 • Monitoring pohybů skalních bloků 

  Nezvalová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá sledováním posunů skalních bloků nad propadáním potoka Bílá voda v blízkosti obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Práce navazuje na výsledky získané v letech 2004-2011. Cílem práce je zaměření ...