Now showing items 1-5 of 5

 • Administrativní budova JmP 

  Žwaková, Vendula
  Předmětem této diplomové práce byl přepočet a návrh dvou variant řešení stávající nosné ocelové konstrukce objektu patrové administrativní budovy v areálu Jihomoravské plynárenské a.s. v centru města Brna. Rozměry a dispozice ...
 • Dvoukolejný železniční most 

  Loučka, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem železničního mostu v Ústí nad Labem. Délka mostu je 200,00 m, výška nosné konstrukce je 32,61 m a šířka nosné konstrukce je 12,10 m. Hlavní nosný systém je tvořen prostorovou příhradovou ...
 • Zastřešení objektu pro společenské účely 

  Bašista, Ján
  Práca sa zaoberá statickým prepočtom pôvodnej strešnej konštrukcie objektu pre spoločenské účely a návrhom dvoch variant nového zastrešenia tohto objektu, ktorý má obdĺžnikový pôdorys o stranách 30 m x 47 m. Strešná ...
 • Zastřešení sportovního stadionu 

  Pijáčková, Jana
  Předmětem diplomové práce bylo vypracovat přepočet a variantní řešení stávající ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu v Třinci. Objekt má obdélníkový půdorys o stranách 90 m x 60 m, minimální světlá výška uvnitř ...
 • Zesilování ocelových nosníků výztuží na bázi FRP 

  Bláha, Tomáš
  Studie vlivu zesílení ocelových nosníků pomocí výztuže na bázi FRP na momentovou únosnost a ohybovou tuhost. Zhodnocení teoretických výpočetních postupů na základě provedeného experimentálního ověření. Popis postupu výroby ...