Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce depa Praha Libeň 

    Ondra, Michal
    Tématem mojí diplomové práce je studie rekonstrukce areálu depa Praha Libeň. V depu probíhá jak provozní údržba, tak i oprava vlakových souprav. Úsek rekonstrukce začíná výhybkou č. 1, rekonstruované bude celé kolejiště ...