Now showing items 1-1 of 1

  • Studie MÚK Kuřim na rychlostní silnici R43 

    Budík, Ondřej
    Tato diplomová práce zpracovává studii MÚK Kuřim na silnici R43. Cílem diplomové práce je řešení křížení přeložky silnice II/385 a plánované rychlostní komunikace R43. Křížení je situováno mezi městem Kuřim a obcí Čebín. ...