Now showing items 1-1 of 1

  • Metody rozpočtování inženýrských a vodohospodářských staveb 

    Ovečková, Lenka
    Hlavním cílem závěrečné práce je uvést a vysvětlit metody rozpočtování stavebních objektů se zaměřením na rozpočtování vodohospodářských a inženýrských staveb. V praktické části je cena stanovena položkovým rozpočtem pro ...