Now showing items 1-1 of 1

  • Odstraňování vybraných kovů z vody 

    Pěkný, Mojmír
    V diplomové práci jsem se zabýval problematikou odstraňování vybraných kovů z vody. Těžké kovy mají za následek zhoršení kvality zdrojů vody a vyvolávají potřebu složitých technologií úpravy vody. Jedná se zejména o rtuť, ...