Now showing items 1-3 of 3

 • Dálniční most přes údolí potoka Polančice 

  Dvořáková, Anna
  Diplomová práce se zabývá návrhem dálničního mostu přes údolí potoka Polančice a přes polní cestu. Jsou navrženy 4 varianty přemostění, z nichž je vybrána varianta dvoukomorového nosníku o čtyřech polí. Je zpracován podrobný ...
 • Most na rampě křižovatky v Brně 

  Novotný, Jan
  Práce se zabývá řešením půdorysně zakřiveného mostu na rampě v Brně. Navrženou nosnou konstrukcí je spojitý nosník tvořený dvoukomorou. Na tuto konstrukci jsou uvažovány účinky dopravy dle normy ČSN EN 1991-2. Na základě ...
 • Most přes železniční trať 

  Drašková, Tereza
  Předmětem diplomové práce je návrh kolmého přemostění železniční tratě ČD Břeclav – Přerov v km 180,287 033.Obsahem práce je návrh konstrukce více pólového dvoukomorového betonového mostu. Zvolená varianta je tvořena dvěma ...