Now showing items 1-6 of 6

 • Dálniční estakáda 

  Repta, Michal
  Diplomová práce řeší návrh mostu pro převedení dálnice D47 přes údolí. Ze tří navržených variant je podrobně zpracována varianta dvoutrámové konstrukce. V podélném směru je konstrukce navržena jako spojitá o osmi polích. ...
 • Dálniční most přes údolí potoka Polančice 

  Dvořáková, Anna
  Diplomová práce se zabývá návrhem dálničního mostu přes údolí potoka Polančice a přes polní cestu. Jsou navrženy 4 varianty přemostění, z nichž je vybrána varianta dvoukomorového nosníku o čtyřech polí. Je zpracován podrobný ...
 • Most na rampě křižovatky v Brně 

  Novotný, Jan
  Práce se zabývá řešením půdorysně zakřiveného mostu na rampě v Brně. Navrženou nosnou konstrukcí je spojitý nosník tvořený dvoukomorou. Na tuto konstrukci jsou uvažovány účinky dopravy dle normy ČSN EN 1991-2. Na základě ...
 • Most přes potok Živný 

  Sekanina, Josef
  Práce se zabývá navržením silničního mostu přes potok Živný, železniční trať a plánovanou silnici II. třídy mezi obcemi Běleč a Husinec. Jsou navrženy 3 varianty přemostění, z nichž byla pro podrobnou analýzu vybrána ...
 • Most přes silnici I/48 

  Smolka, Libor
  Diplomová práce se zabývá řešením mostní konstrukce z předpjatého betonu. Most převádí silnici II/485 a je veden nad silnicí I/48.Kategorie převáděné komunikace je S 7,5. Konstrukce je spojitá o pěti polích. Délka mostní ...
 • Most přes železniční trať 

  Drašková, Tereza
  Předmětem diplomové práce je návrh kolmého přemostění železniční tratě ČD Břeclav – Přerov v km 180,287 033.Obsahem práce je návrh konstrukce více pólového dvoukomorového betonového mostu. Zvolená varianta je tvořena dvěma ...