Now showing items 1-1 of 1

  • Podklady pro tvorbu mapy pro orientační běh 

    Panchártek, Jan
    Tato práce pojednává o možnostech využití leteckého laserového skenování pro tvorbu map pro orientační běh. Byla využita výškopisná data DMR 4G a DMR 5G, která poskytuje ČÚZK. V dané lokalitě bylo provedeno kontrolní měření ...