Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti průtočné MVE 

    Patočka, Filip
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou proveditelnosti průtočné MVE využívající stávajícího hydroenergetického potenciálu jezu v Terezíně nacházejícího se na řece Ohři v Ústeckém kraji. Cílem práce bylo navrhnout ...