Now showing items 1-1 of 1

  • Interpretace výškopisu na topografických mapách USA 

    Pavelková, Zuzana
    Cílem práce je analýza interpretace výškopisu topografických map USA a její porovnání s českými topografickými mapami. Podklady pro vyhotovení práce jsem získala během pracovního a cestovního pobytu v USA roku 2012, který ...