Now showing items 1-1 of 1

  • Revitalizace vybraného úseku vodního toku 

    Bakala, Filip
    Diplomová práce se zabývá revitalizací vybraného úseku na vodním toku Dřevnice. Hlavním předmětem práce jsou návrhy rybích přechodů přes migrační překážky. Práce je koncipována ve 4 rovinách. První z nich se týká popisu ...