Now showing items 1-2 of 2

  • Pavilon šelem v zoologické zahradě Lešná 

    Petrík, Tomáš
    Předmětem této diplomové práce je zpracovaný návrh ocelové konstrukce pavilonu ve tvaru kulových segmentů. Pavilon má výstavní účel jako součást zoologické zahrady Lešná a je určený pro africké šelmy. Návrh splňuje ...
  • Stavebně technologický projekt skladovací haly 

    Petrík, Tomáš
    V této diplomové práci je zpracována organizace výstavby logistického centra v Ostravě. Organizace se týká provedení zemních prací, základových konstrukcí a konstrukce železobetonového prefabrikovaného skeletu. Skladová ...