Now showing items 1-7 of 7

 • Bazénová hala v Ostravě 

  Ševčíková, Lenka
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení bazénové haly v Ostravě. Hala se skládá ze dvou částí – bazén a jeho příslušenství. Konstrukce je obdélníkového půdorysu o rozměrech 30x47,4m a 15x45m. Budou navrhnuty tři různé ...
 • Curlingová hala 

  Nováková, Hana
  Návrh nosné ocelové konstrukce curlingové haly. Posouzení hlavních nosných konstrukčních prvků objektu. Posudek vybraných spojů. Zhotovení výrobního vybraného montážního dílce.
 • Jízdárna 

  Václavíková, Veronika
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce jízdárny v Napajedlích. Jízdárna je řešena jako jednopodlažní halový objekt ve dvou variantách. Obě navržené varianty haly mají půdorys tvaru elipsy ...
 • Nádražní hala 

  Dušková, Jitka
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce nádražní haly, a to ve dvou variantách. Daný objekt je situován do intravilánu města Ústí nad Orlicí. Ocelovou konstrukci tvoří střední loď o rozměrech ...
 • Objekt pro sportovní účely 

  Navrátil, Petr
  Předmětem této diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce objektu pro sportovní účely ve dvou variantách. Objekt je situován v intravilánu města Holešov. Primárně je kladen důraz na splnění účelu konstrukce a jeho ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Kreisel, Martin
  Ocelová konstrukce sportovní haly v lokalitě města Olomouc. Konkrétní konstrukce vybrána ze tří variant. Půdorysné rozměry 45 x 60 m. Výška 12,5 m. Konstrukce je tvořena z válcovaných profilů a trubek. Příčná vazba je ...
 • Rekonstrukce nosné ocelové konstrukce dvoupodlažního objektu 

  Rapant, Jaromír
  Práce řeší průzkum objektu papírenské výrobny, zatížení, posouzení stávající nosné konstrukce a návrh rekonstrukcí. Konstrukce je celá z oceli a je řešena jako rám XYZ. Objekt se nachází v Olšanech u Šumperka, tímto jsou ...