Now showing items 1-1 of 1

  • Zapojení ulice Korejské do ulice Hradecké v Brně 

    Nohel, Čeněk
    Předmětem práce je řešení nárůstu intenzit dopravy v oblasti mezi ulicemi Korejská a Zborovská. Jako nejvhodnější se jeví propojení ulic Korejská a Hradecká. Dalším cílem je vytvoření přestupního terminálu pro trolejbusové ...