Now showing items 1-1 of 1

  • Nosný skelet budovy 

    Růžička, Jakub
    Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové vícepodlažní konstrukce vědecké instituce v Brně. Práce obsahuje tři rozdílné variantní řešení v předběžném návrhu a pro zvolené řešení je zpracována technická zpráva, statický ...