Now showing items 1-1 of 1

  • Odkanalizování obce do 2 tisíc obyvatel 

    Klíma, Aleš
    V diplomové práci jsem se zabýval odvodněním obce Hněvošice (obec do 2000 obyvatel). Provedl jsem technicko-ekonomické zhodnocení tří možných odvodňovacích systémů (gravitační kanalizace, podtlaková kanalizace, tlaková ...