Now showing items 1-1 of 1

  • Geodynamická mapa Moravy a okolí 

    Rajnoha, Milan
    Výsledkom tejto diplomovej práce je Geodynamická mapa Moravy v mierke 1:500 000. Na zostavenie mapy boli využité dostupné údaje z GPS meraní, seizmické, gemorfologické a ďalšie dáta. Mapa je spracovaná v prostredí GIS ...