Now showing items 1-1 of 1

  • Zděný bytový dům 

    Recmanik, David
    Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci bytového domu. Dokumentace je zpracována pro provedení stavby. Důraz je kladen na konstrukční, prostorové, požárně bezpečnostní, tepelně technické a akustické požadavky. ...