Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení stavební zakázky zhotovitelem 

    Lucký, Jan
    Diplomová práce řeší řízení stavební zakázky zhotovitelem se zaměřením na bankovní sektor. Cílem práce je popsání konkrétní stavební společnosti a analýza řízení konkrétní stavební zakázky.