Now showing items 1-2 of 2

  • Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy 

    Příhoda, Martin
    Diplomová práce se zabývá navržením vhodných postupů ke zjištění geometrických vztahů konkrétních jeřábových drah, které jsou ověřeny rozborem přesnosti. Dále popisuje vyzkoušení navržených postupů praktickými měřeními, ...
  • Určení vertikálních posunů objektu kolejí JAMU v Brně 

    Dörrer, Tomáš
    Obsahem diplomové práce je výškové měření prováděno v několika etapách, za účelem zjištění svislých posunů objektu studentských kolejí JAMU na Novobranské ulici v Brně. Součástí práce je také volba metody a kontrola její ...