Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv zrnitosti krycí vrstvy na hydraulickou drsnost dna 

    Roháčová, Denisa
    Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je pojednáno o hydraulické drsnosti, je popsán rychlostní profil v případě hydraulicky drsného povrchu a proces třídění zrn v krycí vrstvě. ...