Now showing items 1-1 of 1

  • Odolnost asfaltových pojiv proti stárnutí 

    Rous, Vojtěch
    V této diplomové práci je popsáno stárnutí asfaltových pojiv a zkušenosti s různými metodami ze zahraničí. Praktická část se zabývá prováděním zkoušky stárnutí metodou RTFOT a stanovením vlivu doby trvání zkoušky na ...