Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet plastické únosnosti desek 

    Rozsypalová, Veronika
    Předmětem této diplomové práce je výpočet plastické únosnosti desek. První část práce je věnována popisu použitých teorií. Jedná se v první řadě o teorii materiálové nelinearity a plasticity, včetně popisu modelů plasticity, ...