Now showing items 1-4 of 4

 • Akustické mikroklima nevýrobních objektů 

  Jelínek, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na působení akustického mikroklima v nevýrobních objektech na člověka. V rámci zpracování tématu byla provedena měření hladin akustického tlaku v skutečných objektech a zpracovány protokoly ...
 • Energetické hodnocení systémů VRF 

  Gašpár, Juraj
  Diplomová práce se věnuje VRF systémům, které se používají pro rozsáhlé komerční a administrativní budovy nebo objekty, kde je více zón s různými požadovanými parametry. Cílem je vysvětlení funkce systému a jejich hodnocení ...
 • Teorie vnitřního prostředí 

  Blažková, Klára
  Cílem diplomové práce je najít optimální řešení po stránce stínících součinitelů okna při utváření vnitřního prostředí v interiéru. V rámci této práce byl využit počítačový program Teruna pro vytvoření matematického modelu ...
 • Vliv prosklení na vnitřní mikroklima objektů 

  Dvořáková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlivu prosklení na vnitřní mikroklima objektů. Především jsem se zaměřila na stínící součinitel a na různé vlivy, které ho ovlivňují. V diplomové práci dále najdeme i původ a ...