Now showing items 1-1 of 1

  • Statické řešení ocelových prvků při požáru 

    Runštuková, Monika
    Diplomová práce se zabývá řešením ocelových prvků při požáru. V rámci práce se posuzují a porovnávají nechráněné ocelové prvky a ocelové prvky chráněné různými druhy pasivní ochrany zatížené teplotním a mechanickým zatížením. ...