Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mostní konstrukce na rychlostní komunikaci 

    Nádvorník, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá podrobným návrhem nosné konstrukce mostu o dvou polích, s náběhem směrem ke střední podpěře a s příčným řezem jedno-trámové konstrukce. Nosná konstrukce je navržena z předpjatého betonu, ztráty ...