• Studium reologických vlastností betonů s přídavkem polymerních vláken upravených nízkoteplotním plasmatem 

  Gromeš, Vít
  Polypropylenová vlákna se používají do betonu z důvodu zamezení vzniku trhlin v raných stádiích zrání betonu. Díky jejich malému průměru a nízké objemové hmotnosti jsou velmi účinné i v malých hmotnostních dávkách. Nevýhodou ...
 • Vliv přídavku polypropylenových vláken na vlastnosti betonů 

  Svozil, Jaroslav
  Práce se zabývá posouzením vlivu přídavku polypropylenových vláken na vlastnosti betonu. Jedním z hlavních prvků je porovnání různých povrchových úprav polypropylenových vláken bez statické funkce včetně plazmové úpravy ...
 • Vlastnosti betonů s přídavkem plazmatem upravených polypropylenových vláken 

  Vorel, Pavel
  Diplomová práce se zabývá betony s použitím polypropylenových vláken komerčně vyráběnými, vlákny bez povrchové úpravy a vlákny upravených plazmatem. Hlavním předmětem práce je experimentální ověření vlivu přídavku plazmatem ...
 • Hotelový komplex v golfovém areálu 

  Michalík, Ondřej
  Návrh hotelového komplexu v golfovém areálu. Jsou navrženy tři volně stojící budovy zasazeny do prostředí golfového hřiště. Hlavní budova s restaurací a konferenčním sálem je jednopodlažní s jednoplášťovou plochou zelenou ...
 • Stavebně technologický projekt dvoulodní haly ve Fulneku 

  Selník, Petr
  Tématem této diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu provádění výrobní haly Massag ve Fulneku s nosnou ocelovou konstrukcí. Obsahem této práce je studie realizace hlavních technologických etap ...
 • Bytový dům, Uničov 

  Navarová, Eva
  Cílem předpokládané diplomové práce je návrh bytového domu. Bytový dům je navržen jako dřevostavba o 3 nadzemních podlažích a bez podsklepení. Má sedlovou střechu se sklonem 22°a krov řešen pomocí vazníků. Objekt je situován ...
 • Penzion K1 - stavebně technologická příprava 

  Mariánková, Eva
  Diplomová práce obsahuje technologický projekt penzionu K1 v Kroměříži. Práce je komplexně zaměřena na stavbu jako celek a na logistiku jednotlivých pracovních činností, jejich návaznost a možná rizika spojena s výstavbou.
 • Stavebně technologická příprava bytového domu ve Velkém Meziříčí 

  Invald, Roman
  Diplomová práce řeší novostavbu bytového domu za školou ve Velkém Meziříčí.Projekt řeší stavebně technologickou přípravu samotné stavby. Náplní projektu je technická zpráva, návrh finančního plánu, výkresy zařízení staveniště, ...
 • Stavebně technologický projekt výstavby polyfunkčního domu v ulici Opuštěná, Brno 

  Dražilová, Michaela
  Zpracovaný projekt diplomové práce řeší novostavbu bytového polyfunkčního domu s cyklo prodejnou. Hlavní objekt má 4 nadzemní podlaží, řešený jako monolitická skeletová konstrukce, se nachází v ulici Opuštěné v Brně. Projekt ...
 • Hala společnosti SAND TEAM Holubice - stavebně technologický projekt 

  Pivoňka, Josef
  Tato diplomová práce zpracovává přípravu a organizaci přístavby průmyslové haly společnosti SAND TEAM v Holubicích, která se zabývá výzkumem v oblasti formovacích materiálů. Práce se zaměřuje hlavně na technologický postup ...
 • Rekonstrukce památkově chráněného objektu pozemního stavitelství - stavebně technologický projekt 

  Uzel, Filip
  Diplomová práce řeší technologické postupy sanací zdiva při rekonstrukci památkově chráněného objektu. Popisuje sanaci zdiva pomocí elektroosmotického systému a zpevňování zdiva pomocí helikální výztuže, dále je také v ...
 • Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor 

  Jun, Martin
  Diplomová práce "Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor" je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby dle platných předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ...
 • Ověření možností pro zvýšení tepelně-izolační schopnosti pěnových plastů 

  Smutný, Vojtěch
  Diplomová práce je věnována studiu materiálových vlastností vybraných druhů pěnového polystyrénu, zejména projevu součinitele teplotní délkové roztažnosti. Práce obsahuje dvě hlavní kapitoly, teoretickou a praktickou. V ...
 • Studie rekonstrukce žst. Blažovice a zdvoukolejnění úseku Blažovice - Holubice 

  Valehrach, Jan
  Práce se zabývá rekonstrukcí železniční stanice Blažovice a zdvoukolejněním úseku Blažovice - Holubice. Ve stanici Blažovice byla navržena nová nástupiště pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Nástupiště ...
 • Mateřská škola 

  Burianová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy v městě Brně. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu s plochou střechou. Objekt je založen na základových pásech. Mateřská škola je tvořena třemi odděleními s ...
 • Stanice technické kontroly 

  Škarvada, Pavel
  Obsahem práce je projekt Stanice technické kontroly pro osobní a lehká užitková vozidla s autoservisem. Je navržena na stavební parcele nacházející se v Brně, městské části Komín. Budova je navržena jako nepodsklepená, ...
 • Penzion pro rekreaci 

  Punda, Jiří
  Diplomová práce Penzion pro rekreaci je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený pension je umístěn na parcele 947 v Kardašově Řečici. Objekt je třípodlažní. ...
 • Městský dům - architektura kombinace funkcí 

  Salva, Martin
  Projekt se zabývá dostavbou bloku budov v Brně – Zábrdovicích, vymezenou místními komunikacemi. Pro návrh hmoty byl využitý princip poréznosti, kdy byl pozemek zastavěn maximální statickou hmotou prořezaný dynamickými ...
 • Novostavba kožního oddělení nemocnice 

  Šerá, Zuzana
  Obsahem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace specializovaného dermatovenerologického oddělení nemocnice. Stěžejním bodem práce je dispoziční a funkční řešení celého objektu v souladu se všemi normami ...
 • Lávka pro chodce a cyklisty 

  Pupík, Antonín
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením lávky pro chodce a cyklisty v městě Hranice, část města Rybáře. Lávka bude sloužit jako přechod přes řeku Bečvu a bude propojovat zdejší cyklostezku s ulicí Rybářskou. Obsahem této ...