Now showing items 1-20 of 679

 • Prověření možnosti transformace nebezpečného odpadu v nový materiál 

  Bína, Tomáš
  Tato práce se zabývá využitím technologie solidifikace pro zneškodnění nebezpečných odpadů se záměrem na materiálové využití odpadů. Cílem této práce je tedy nalezení a prověření nové solidifikační cesty, která umožní ...
 • Modifikace plniva cementotřískových desek alternativními vláknitými plnivy 

  Dywor, Michal
  V cementotřískových deskách se jako plnivo běžně užívá třísek jedlového nebo smr-kového dřeva. Zvyšující se nároky kladené na stavební materiály nutí technology vyvíjet nové druhy kompozitních materiálů využívající i ...
 • Poruchové stavy úpraven vody 

  Baranová, Zuzana
  Cílem diplomové práce bylo provést průzkum na vybraných úpravnách vody za účelem zjištění možných poruch, se kterými se mohou provozovatelé úpraven setkat. V rámci diplomové práce byly navštíveny tyto úpravny: ÚV Troubky, ...
 • Rekonstrukce budovy pivovaru s předpjatými stropními deskami 

  Zavadil, Bronislav
  Cílem diplomové práce je optimalizovaný návrh lokálně podepřené předpjaté stropní desky objektu společenského centra s ohledem na rozpětí sloupů a výšku monolitické desky. Po návrhu je konstrukci třeba posoudit na mezní ...
 • Římské lázně a saunový svět. 

  Vičánková, Lenka
  Diplomová práce byla vypracována jako návrh interiéru Římských lázní a saunového světa. Římské lázně a saunový svět se nachází ve 3.NP objektu Aquacentra, jehož návrh byl zpracován ve Specializovaném ateliéru ve 2. ročníku ...
 • Aplikace osobního větrání ve vzduchotechnice 

  Musil, Marek
  Předmětem diplomové práce je aplikace osobního větrání ve vzduchotechnice. Hlavní cíl práce je sestrojení fyzických umělých modelů vyústek pro osobní větrání a jejich experimentální ověření v laboratoři. Získané informace ...
 • Vytyčení části katastrální hranice 

  Votoupal, Martin
  Diplomová práce se zabývá identifikováním katastrální hranice mezi katastrálními územími Holštejn a Lipovec u Blanska. První část je věnována základním teoretickým údajům, potřebným při tvorbě diplomové práce. Ve druhé ...
 • Vytápění domu s "téměř nulovou spotřebou" energie 

  Lacina, Martin
  Hlavní náplní práce je návrh vytápění víceúčelového objektu. Specifikem návrhu je požadavek na "téměř nulovou" spotřebu energie k vytápění. V první části práce jsou popsány v současnosti nejčastější systémy vedoucí k úspoře ...
 • Polyfunkční dům 

  Michalicová, Iva
  Práce řeší projektovou dokumentaci polyfunkčního domu, ve kterém se nachází víceúčelová sportovní hala se zázemím a podkrovní byty. Objekt je navržen jako třípatrový, částečně podsklepený v mírně svažitém terénu. Střecha ...
 • StarCars Autosalon 

  Kretek, Jakub
  Novostavba autosalonu a autoservisu, se dvěma nadzemními podlažími, s pultovou střechou a hliníkovou fasádou. Situována blízko centra Ostravy.
 • Sportovně relaxační centrum 

  Bárta, Hynek
  Účelem novostavby je výstavba sportovně-relaxačního centra ve městě Jihlava v kraji Vysočina. Objekt bude sloužit jako sportovní a zároveň relaxační centrum obsahující v 1NP squashové kurty, relaxační prostory s vířivkou, ...
 • Zhodnocení výstavby kanalizačního sběrače v Pardubicích metodou mikrotunelování a posouzení možností dalšího využití této technologie v pěších zónách města. 

  Maršálek, Jan
  Diplomová práce se zabývá použitím metody mikrotunelování ve městě Pardubicích. Zhodnocuje výstavbu kanalizačního sběrače a posuzuje možnosti dalšího využití této technologie. Práce obsahuje statické posouzení protlačovaných ...
 • Polyfunkční dům 

  Szabó, Beáta
  Diplomová práce řeší novostavbu polyfunkčního domu rozdělenou na zdravotnické centrum a 2 byty určené pro bydlení. Novostavba je řešena jako částečně podsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími, s různou celkovou ...
 • Kulturně vzdělávací centum 

  Belžík, Roman
  Cílem diplomové práce je vypracování novostavby objektu kulturně vzdělávacího centra, situovaném v Uherském Hradišti. Objekt je osazen do centrální části města, na doposud nevyužité stavební parcele, s dobrou návazností ...
 • Stacionář Ropice- stavebně technologický projekt 

  Rylko, Dominik
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby stacionáře sv. Josefa v Ropici. Projekt obsahuje technickou zprávu, časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště, kvalitativní a bezpečnostní požadavky, ...
 • Zděný bytový dům 

  Šotkovský, David
  Tato diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci bytového domu, nároky na požární bezpečnost a tepelně technické a akustické vlastnosti konstrukcí. Zděný objekt je samostatně stojící, má tři nadzemní podlaží bez ...
 • Obecní úřad 

  Ovísek, David
  Předmětem projektu je návrh novostavby obecního úřadu, ve kterém je knihovna s kavárnou a obřadní síní. Dům je zděný, nepodsklepený, o dvou nadzemních podlažích. Zastřešení je tvořeno plochou střechou. V přízemí se nachází ...
 • Návrh mostní konstrukce na rychlostní komunikaci 

  Nádvorník, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá podrobným návrhem nosné konstrukce mostu o dvou polích, s náběhem směrem ke střední podpěře a s příčným řezem jedno-trámové konstrukce. Nosná konstrukce je navržena z předpjatého betonu, ztráty ...
 • Kulturně-společenské centrum Brno-přehrada /téma "Brno-město uprostřed Evropy"/ 

  Záborská, Marína
  Predmetom diplomovej práce je architektonická štúdia kultúrne spoločenského centra pozostávajúceho z troch objektov, situovaných v juhozápadnej časti Brnenskej priehrady. Objekty sú funkčne rozdelené na jachtklub, kaviareň ...
 • Sakrální stavba 

  Jun, Filip
  jedná se novostavbu Sakrálního typu. Objekt je projektován pro církev protestanského typu. Objekt leží v městě Kutná Hora, na mírně svažitém pozemku. Objekt je navržen jako samostatne stojící. V prvním patře objektu se ...