Show simple item record

The design of the measures for flood protection in the small watershed

dc.contributor.advisorDoležal, Petrcs
dc.contributor.authorHrnčíř, Rudolfcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:52:14Z
dc.date.available2018-10-21T17:52:14Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHRNČÍŘ, R. Návrh vodohospodářských opatření v povodí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other74451cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28557
dc.description.abstractPráce obsahuje návrh vodohospodářských opatření, které slouží k zachycení přívalových vod, jenž ohrožují intravilán obce Starovice. V práci je posouzena míra erozního smyvu půdy na řešených pozemcích. K posouzení míry současného erozního smyvu půdy je zvolena metoda Wischmeier-Smith. Na základě výsledků dlouhodobé ztráty půdy a shromážděných podkladů a informací jsou navrženy tři varianty protierozních opatření. Následně jsou v práci varianty z hlediska účinnosti porovnány a vybrána nejvhodnější a nejefektivnější varianta. Současně jsou doporučeny parametry záchytných průlehů, jenž jsou nadimenzovány na objem přímého odtoku vody za svahů nad průlehy. Součástí práce jsou mapy vytvořené v programu ArcGIS a vzorové příčné řezy záchytných průlehů vytvořené v programu AutoCad.cs
dc.description.abstractMy thesis is focused on project of water management measure which should intercept torrential water endangering municipality Starovice. Intensity of soil ablation of affected land is evaluated by Wischmeier-Smith method. Based on the result of long-term soil lost and gathered materials and information three options of erosion control are suggested. Thereafter these options are compared on the basis of efficiency and the most suitable and the most effective option is selected. Also parameters of intercepting ditch are recommended and it is projected for capacity of direct water runoff from slopes above the ditch. As part of thesis maps were created using ArcGIS program and sample diagonal incisions of the intercepting ditch were created in AutoCad program.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectErozecs
dc.subjectprotierozní opatřenícs
dc.subjectprůlehcs
dc.subjectúčinnostcs
dc.subjectGIScs
dc.subjectErosionen
dc.subjecterosion kontrolen
dc.subjectfurrowen
dc.subjecteffectivenessen
dc.subjectGeographic Information Systems.en
dc.titleNávrh vodohospodářských opatření v povodícs
dc.title.alternativeThe design of the measures for flood protection in the small watersheden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2014-03-14-11:18:04cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74451en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:12:47en
sync.item.modts2020.03.30 19:59:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeIng.Daniel Doubravacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record