Show simple item record

GIS of Černý Důl municipality

dc.contributor.advisorBartoněk, Daliborcs
dc.contributor.authorŠulcová, Monikacs
dc.date.accessioned2015-06-30T10:47:23Z
dc.date.available2015-06-30T10:47:23Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationŠULCOVÁ, M. GIS městyse Černý Důl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other74576cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28603
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je geografický informační systém městyse Černý Důl zahrnující tři katastrální území – Černý Důl, Čistá v Krkonoších a Fořt, který byl na úřad městyse zaveden roku 2003. Využíván je program MISYS firmy GEPRO spol. s r.o. V současnosti systém zahrnuje témata týkající se především majetkoprávních vztahů, skutečného stavu území a informací o místních komunikacích. Majetkoprávní vztahy v území představují katastrální mapy digitalizované v případě k.ú. Černý Důl a Fořt a účelově zvektorizovaná analogová mapa k.ú. Čistá v Krkonoších, která je doplněná o rastrovou mapu pozemkového katastru se zvektorizovanými definičními body parcelních čísel zjednodušené evidence. Informace o skutečném stavu v území poskytují ortofota a technická mapa obsahující povrchovou situaci a trasy inženýrských sítí. Práce zahrnuje kromě popisu tohoto systému jeho zhodnocení, nastínění dalších možností vývoje a také popis aktualizace dat katastru nemovitostí.cs
dc.description.abstractThe object of this thesis is the geographic information system of small town Černý Důl, which includes three cadastre units – Černý Důl, Čistá v Krkonoších and Fořt. The system was introduced on the municipal authority in 2003 and program MISYS by company GEPRO Ltd. is used. In the present this program includes themes relating to the primarily property relations, the real condition of the area and the information about local roads. The property relations in the area represent the cadastral maps digitized from the analogue maps of cadastre units Černý Důl and Fořt and the purpose vector analogue maps of cadastre unit Čistá v Krkonoších, which is completed by the raster land cadastre map with vector definition points of simplified land inventory parcels. Information about the real condition in the area provides orthophotos and technical map containing the surface situation and underground utilities. This thesis includes a description of this geographic information system, its evaluation, an outline of next possibility of development and a description of update of land register dates.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectgeografický informační systémcs
dc.subjectMISYScs
dc.subjectměstys Černý Důlcs
dc.subjectpublic administrationen
dc.subjectgeographic information systemen
dc.subjectMISYSen
dc.subjectsmall town Černý Důlen
dc.titleGIS městyse Černý Důlcs
dc.title.alternativeGIS of Černý Důl municipalityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.extent2.22 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2014-03-16-16:29:15cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74576en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 13:59:35en
sync.item.modts2020.03.31 12:46:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeJežek, Jiřícs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record