Show simple item record

Shaping discharge chamber of hollow cone valve

dc.contributor.advisorŠulc, Jancs
dc.contributor.authorNehudek, Adamcs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:46:56Z
dc.date.available2019-05-17T15:46:56Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationNEHUDEK, A. Návrh tvaru usměrňovací komory rozstřikovacího uzávěru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75249cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28981
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá návrhem tvaru a pozice usměrňovací komory rozstřikovacího uzávěru na základě modelového výzkumu. Výzkumné práce vyplývají z požadavku zejména rekonstrukcí stávajících spodních výpustí vodních děl, kdy dochází ke změně pozice rozstřikovacího uzávěru oproti pozici současné, což je vyvoláno minimalizací stavebních zásahů a tím i finančních prostředků. V dalším případě jde také o náhrady starších typů uzávěrů za předmětný typ rozstřikovacího uzávěru, k čemuž vedou důvody unifikace náhradních dílů uzávěrů provozovaných správci hydrotechnických či hydroenergetických děl – sjednocení typů. V rámci výzkumu byla hledána automodelová oblast odklonu výtokového paprsku od osy uzávěru pro různé odlehlosti hladiny protiproudně před uzávěrem, byl měřen úhel odklonu výtokového paprsku od osy uzávěru v závislosti na relativním otevření uzávěru, byl stanoven součinitel výtoku v závislosti na relativním otevření uzávěru. Dále byla hledána poloha usměrňovací roviny, při které se usměrnění realizuje bez zpětného ostřiku. Poslední částí modelových zkoušek bylo hodnocení usměrňovacího efektu nejpoužívanějších základních tvarů komor. Na základě výsledků z modelových zkoušek je v závěrečné kapitole doporučen optimální tvar a pozice usměrňovací komory v relativních rozměrech vztažených k vstupnímu průměru uzávěru. Tím bude umožněn spolehlivější a efektivnější návrh dodatečných úprav tvarů usměrňovacích komor.cs
dc.description.abstractThe thesis is dealing with the design and position of the discharge chamber of hollow cone valve and is based on model research. The research response especially to the existing bottom outlets, where the position of valve is changed as opposed to the current position. The change of the valve position causes construction interventions minimization and also required financial resources are minimized. The other case is to interchange the old cone valve and the new one. This action is supporting the idea of valve spare parts unfication. In the research has been defined the automodeling area of outlet jet diversion from valve axis for different remoteness between water surface level and valve. The outflow jet diversion angle from valve axis has been measured in relation with relative valve opening. The coefficient of outflow has been specified in relation with relative valve opening. Furthermore, it has been searched for the position of discharge plane, where the discharging is done without backsplash. The last part of model tests was the discharge effect evaluation of most used chamber shapes. In the final chapter has been recomended the optimal shape and position of discharge chamber in dimensionless units, relative to the inlet diameter of the valve, all this based on results of model research. These results will enable reliable and efficient design of additional adjustments of discharge chamber shapes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozstřikovací uzávěrcs
dc.subjectusměrňovací komoracs
dc.subjectmodelový výzkumcs
dc.subjectVD Vrchlicecs
dc.subjectHollow cone valveen
dc.subjectdischarge chamberen
dc.subjectmodel researchen
dc.subjectVrchlice damen
dc.titleNávrh tvaru usměrňovací komory rozstřikovacího uzávěrucs
dc.title.alternativeShaping discharge chamber of hollow cone valveen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-12cs
dcterms.modified2014-03-16-16:34:53cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid75249en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:15:26en
sync.item.modts2020.04.01 01:01:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHaluza,, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record