Show simple item record

Phosphorus forms in river sediments

dc.contributor.advisorMalá, Jitkacs
dc.contributor.authorSchrimpelová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:46:56Z
dc.date.available2019-05-17T15:46:56Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSCHRIMPELOVÁ, K. Formy fosforu v říčních sedimentech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75263cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/28990
dc.description.abstractHlavními mechanismy ukládání fosforu v sedimentech je srážení málo rozpustných fosforečnanů Ca, Mg, Fe, Al a sorpce. Fosfor může být sedimentován také ve formě organického fosforu obsaženého v biomase. Obsahem práce je vyhodnocení souvislosti mezi celkovým, organickým a anorganickým fosforem a obsahem železa, vápníku a organických látek v říčních sedimentech. V rámci práce byl proveden odběr vzorků, jejich zpracování a analýza. Data jsou doplněna o již naměřená data Ústavu chemie z let 2011-2012. Celkem je zahrnuto 48 vzorků. Data byla statisticky vyhodnocena dle Studentova t-testu pro hladinu významnosti = 0,05 a = 0,01. Byla prokázána závislost celkového fosforu na obsahu železa a organických látek. Projevila se také závislost organického fosforu na množství organických látek a překvapivě i na koncentraci železa. Anorganický fosfor indikuje závislost na železe, ale žádná prokazatelná závislost se neprojevila u vápníku. Ukázala se také korelace mezi anorganickým fosforem a obsahem organických látek.cs
dc.description.abstractTwo main mechanism of immobilization of phosphorus in sediments are formation of insoluble phosphates of Ca, Mg, Fe, Al, and sorption. Phosphorus can be also immobilized as organic phosphorus contained in the biomass. This thesis is focused on searching of relationships between total, organic and inorganic phosphorus and iron, calcium and organic matter content in fluvial sediments. Within the framework of this thesis, samples of sediments have been collected and analyzed. The measured values have been filled by the data measured at the Institute of Chemistry in the years 2011-2012. Total number of samples is 48. Data have been statistically analyzed by Student’s t-test at the = 0,05 and = 0,01 levels of significance. The relationships between total phosphorus and iron and organic matter have been proven. Also the relationship between organic phosphorus and organic matter content has been proven and surprisingly the correlation with iron, too. The inorganic phosphorus indicated significant relationship with iron, but no significant relationship with the calcium content. At last there has been proven the correlation between inorganic phosphorus and the organic matter content.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘíční sedimentcs
dc.subjectfosforcs
dc.subjectželezocs
dc.subjectvápníkcs
dc.subjectorganická hmotacs
dc.subjectFluvial sedimenten
dc.subjectphosphorusen
dc.subjectironen
dc.subjectcalciumen
dc.subjectorganic matteren
dc.titleFormy fosforu v říčních sedimentechcs
dc.title.alternativePhosphorus forms in river sedimentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2014-03-16-16:34:55cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid75263en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:39:22en
sync.item.modts2020.03.31 04:30:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHrich, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record