Show simple item record

The Optimlization of the Investment in the Municipality

dc.contributor.advisorPuchýř, Bohumilcs
dc.contributor.authorNovosád, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:46:58Z
dc.date.available2019-05-17T15:46:58Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationNOVOSÁD, M. Optimalizace investice v obci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75383cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29008
dc.description.abstractMoji bakalářskou práci ‚,Optimalizace investice v obci‘‘ jsem rozdělil na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části se nejdříve věnuji základním definicím obce, jejího financování a rozpočtu. V nadcházející kapitole je vysvětlen problém financování investičních akcí obce a nástroje pro podporu veřejných projektů. V praktické části se zabývám investicí v obci Valašská Senice, rekonstrukcí multifunkčního zařízení obce. Poukazuji zde na možnosti financování. Pro tuto investiční akci by byla vhodná dotace z operačního program rozvoje venkova nebo získání prostředků z regionálního operačního programu Střední Morava. Navrhnu další možnosti financování pomocí dotačních zdrojů a variantní scénáře financování dané investiční akce.cs
dc.description.abstractMy bachelor´s work ,,The Optimalization of the Investment in the Municipality‘‘ consists of two parts . The first one focuses on theory and the other one on practise. The theoretical part deals with the general definitions of communities and hers financing and budget. The next following chapter analyses the process of communal investment creation and tools for supports public projects. For the practical part I chose the construction planning reconstruction of multifunction facility in municipal Valašská Senice. Show here on possibility of financing. For this investment campaign can be suitable grant from operation program development of countryside or from regional operation program Middle Moravia. I project next possibility of financing by means of grant´s sources and project variants scenarios of financing this investment action.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobeccs
dc.subjectfinanční rozvoj obcecs
dc.subjectdotační zdrojecs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectmožnosti financovánícs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectveřejná zakázkacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectúsporacs
dc.subjectmunicipalityen
dc.subjectfinancial development of municipalityen
dc.subjectgrant’s resourcesen
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectfinancing possibilityen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectpublic orderen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectsavingen
dc.titleOptimalizace investice v obcics
dc.title.alternativeThe Optimlization of the Investment in the Municipalityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2014-03-16-16:35:08cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid75383en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 02:04:06en
sync.item.modts2019.05.19 07:03:23en
dc.contributor.refereeŠimáčková, Kateřinacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record