Show simple item record

The assessment of existing industry hall structure

dc.contributor.advisorKlusáček, Ladislavcs
dc.contributor.authorHamrlík, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:52:15Z
dc.date.available2018-10-21T17:52:15Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHAMRLÍK, M. Posouzení existující konstrukce průmyslové haly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75070cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29186
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající jednopodlažní průmyslové haly obdélníkového půdorysu. Nosný systém konstrukce je tvořen montovaným skeletem. Cílem této práce je posouzení nosné konstrukce na očekávané přitížení novou jeřábovou dráhou. Předmětem posouzení jsou sloupy, průvlak jeřábové dráhy, krátká konzola a základová patka. V další části je navrhnuto zesílení nevyhovujících prvků. Práce obsahuje vypracování statického výpočtu, schéma haly a výkresy výztuže rekonstruovaných prvků.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis is focused on an assessment of existing industry hall structure of a rectangular floor plan. The supporting system design consists of a precast reinforced concrete skeleton. The aim of this work is to determine the structure of the expected loading of a new crane runway. The subjects of assesment are columns, girder of crane runway, short corbel and concrete foot. In other part of the project is designed reinforcement nonconforming elements. The work includes the development od structural analysis, drawing of hall structure and reinforcement drawings of reconstructed elements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstávající konstrukcecs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectstříkaný betoncs
dc.subjectocelová výztužcs
dc.subjectprefabrikovaný skeletcs
dc.subjectsloupcs
dc.subjectprůvlakcs
dc.subjectkrátká konzolacs
dc.subjectbetonová patkacs
dc.subjectmodel vzpěra-táhlocs
dc.subjectRSTABcs
dc.subjectthe existing constructionen
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectsprayed concreteen
dc.subjectreinforcing steelen
dc.subjectprecast frameen
dc.subjectcolumnen
dc.subjectgirderen
dc.subjectshort corbelen
dc.subjectconcrete footen
dc.subjectthe strut-and-tie modelen
dc.subjectRSTABen
dc.titlePosouzení existující konstrukce průmyslové halycs
dc.title.alternativeThe assessment of existing industry hall structureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2014-03-16-16:34:35cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid75070en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 03:01:09en
sync.item.modts2019.05.18 03:45:04en
dc.contributor.refereeChalabala, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record