Show simple item record

The family house in Sobáčov

dc.contributor.advisorKrupicová, Janacs
dc.contributor.authorObrátil, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:47:12Z
dc.date.available2019-05-17T15:47:12Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationOBRÁTIL, P. Rodinný dům v Sobáčově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other74754cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29244
dc.description.abstractV rámci bakalářské práce je zpracována část projektové dokumentace pro novostavbu rodinného domu v obci Sobáčov. Návrh je proveden v souladu s příslušnými a aktuálně platnými technickými normami, vyhláškami, a předpisy. Rovněž tak jsou dodrženy veškeré požadavky na architektonicko – urbanistické a dispoziční řešení stavby. Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby jsou předběžné tepelně – technické a akustické výpočty. Zvláště pak bylo provedeno požárně bezpečnostní řešení objektu zastoupené zprávou požární ochrany. Za předmět seminární práce byla zvolena problematika stropních konstrukcí stavebního systému Velox, z něhož je objekt navržen. Pro zpracování projektové dokumentace byl použit software AutoCAD 2010 od firmy Autodesk.cs
dc.description.abstractIn my bachelor´s thesis is made a part of the project documentation for building the new family house in Sobáčov. Design is made in accordance with appropriate and currently valid technical standard, regulations and rules. Also are respected all requirements of architectural – urban and layout solution of the building. Components of the project documentation for building are preliminary thermo – technical and acoustic calculations. Separated was made fire safety solution of the building represented by report fire safety. An issue of the ceiling construction was chosen for the subject of the seminar work. The software AutoCAD 2010 from the company Autodesk was used for processing the project documentation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbakalářská prácecs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectstropní konstrukcecs
dc.subjectbachelor's thesisen
dc.subjectproject documentationen
dc.subjectthe family houseen
dc.subjectceiling constructionen
dc.titleRodinný dům v Sobáčověcs
dc.title.alternativeThe family house in Sobáčoven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2014-03-16-16:34:01cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74754en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:40:26en
sync.item.modts2020.03.31 05:44:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePodsedník, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record