Zobrazit minimální záznam

Design of an extraction steam condensing turbine in the Precheza company.

dc.contributor.advisorBok, Jaromírcs
dc.contributor.authorPavelka, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-11-08T05:20:57Z
dc.date.available2018-11-08T05:20:57Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationPAVELKA, T. Návrh parní odběrové kondenzační turbíny v Precheza, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22541cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/292
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení s parní odběrovou kondenzační turbínou v akciové společnosti Precheza. V teoretické části této práce je popsána energetická situace v podniku a prvotní úvahy o využití tepla, uvolňovaného při výrobě kyseliny sírové, pro výrobu elektrické energie. Dále je uveden stručný popis výroby kyseliny sírové a základní principy výroby páry při tomto procesu. V praktické části této práce je proveden výpočet tepelného schématu parní turbíny a výpočet množství tepla a vyrobené elektrické energie při základních provozních stavech. Je uveden zdrojový kód pro výpočet tepelného schématu pomocí programu Matlab. Závěrem je uvedeno ekonomické zhodnocení celého projektu, pomocí základních ekonomických metod, jako je metoda čisté současné hodnoty nebo metoda indexu ziskovosti, včetně výpočtu doby návratnosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is concerned with the design of the machinery with an extraction steam condensing turbine in Precheza corp. The theoretical part of this thesis describes the energetical situation in the company and the primary consideration about recovery of the heat, released at sulphuric acid production, for electrical power production. There is also presented brief description of the sulphuric acid production and the fundamental principles of the steam production at this process. In the practical part of this thesis there is performed the calculation of the heat-flow diagram of the steam turbine and the calculation of heat and producted electrical power at the basic operational states. There is presented the source code for the calculation of the heat-flow diagram using Matlab software. In the end there is mentioned the economical evaluation of the whole project, using the fundamental economical methods, such as net present value method, or profitability index, including the calculation of the pay-back period.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkondenzační turbínacs
dc.subjectvýroba kyseliny sírovécs
dc.subjecttepelný oběhcs
dc.subjectvýroba párycs
dc.subjectvýroba elektrické energiecs
dc.subjectvýroba teplacs
dc.subjectekonomické zhodnocenícs
dc.subjectcondensing turbineen
dc.subjectsulphuric acid productionen
dc.subjectthermal cycleen
dc.subjectsteam productionen
dc.subjectelectrical power productionen
dc.subjectheat productionen
dc.subjecteconomical evaluationen
dc.titleNávrh parní odběrové kondenzační turbíny v Precheza, a.s.cs
dc.title.alternativeDesign of an extraction steam condensing turbine in the Precheza company.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:25cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid22541en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.08 12:46:24en
sync.item.modts2018.10.21 21:21:52en
dc.contributor.refereePaseka, Bohumilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam