Show simple item record

Detached family house with design studio

dc.contributor.advisorVajkay, Františekcs
dc.contributor.authorKropáček, Bořivojcs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:47:15Z
dc.date.available2019-05-17T15:47:15Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKROPÁČEK, B. Rodinný dům s projekční kanceláří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other74932cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29300
dc.description.abstractPředmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s projekční kanceláří na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený, s dvěma nadzemními podlažími, zastřešen plochou střechou. Konstrukční systém podsklepené části je tvořen systémem ztraceného bednění, konstrukční systém nadzemních podlaží je řešen zdivem z broušených cihel Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry. Stropy jsou monolitické železobetonové. Zastřešení části prvního nadzemního podlaží tvoří zelená extenzivní střecha přecházející obloukem k upravenému terénu. Návrh objektu respektuje územní plán obce Vrbovec, klade důraz na dispoziční řešení konstrukce po stránce architektonické, statické, také z hlediska úspor energie a bezpečnosti při užívání objektu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the design of a detached house with a design office at a level of documentation for construction. The building has a partial basement with two above-ground floors, covered with a flat roof. The structural system of the basement is based on a hidden formwork while the constructions of above-ground floors are designed to be from polished bricks Porotherm 30 Profi with thin layer of mortar for binding. The ceilings are from monolithic reinforced concrete. The roofing above the ground floor consists of an extensive green roof arch crossing the adjusted terrain. The design of the building respects the urban planning regulations of Vrbovec, puts an emphasis on the layout design from architectural and structural viewpoints, nonetheless also in terms of energy savings and safety in use of the building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný důmcs
dc.subjectprojekční kancelářcs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectztracené bedněnícs
dc.subjectzdivo Porothermcs
dc.subjectmonolitický železobetonový stropcs
dc.subjectzelená extenzivní střecha.cs
dc.subjectDetached houseen
dc.subjectdesign officeen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectformworken
dc.subjectmasonry Porothermen
dc.subjectmonolithic concrete ceilingen
dc.subjectextensive green roof.en
dc.titleRodinný dům s projekční kancelářícs
dc.title.alternativeDetached family house with design studioen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2014-03-16-16:34:20cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74932en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:40:40en
sync.item.modts2020.03.31 05:42:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŽižka, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record