Show simple item record

Terraced family house

dc.contributor.advisorRusinová, Mariecs
dc.contributor.authorHolemy, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:47:20Z
dc.date.available2019-05-17T15:47:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHOLEMY, O. Terasový rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other74890cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29365
dc.description.abstractPředmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby terasového rodinného domu na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v nezastavěné okrajová části města Šumperk a využívá jinak nezastavitelných pozemků ve svahu. Základní myšlenkou konceptu jsou navazující hmoty ve tvaru kvádru, které jsou horizontálně členěny ustupujícím podlažím a pásovými okny, z nichž každá plní svou funkci. Objekt je částečně podsklepen, se dvěma nadzemními podlažími, zastřešen plochou střechou. Zastavěná plocha objektu je 263 m2. Nosná konstrukce objektu je tvořena z monolitického železobetonu do systémového bednění. Návrh domu klade důraz na dispoziční řešení včetně zajištění konstrukce po stránce statické, architektonické, úspory energie a bezpečnosti při užívání objektu.cs
dc.description.abstractThe subject of my bachelor's thesis is the design of new terraced family house. This thesis is on the level of documentation for building construction. The building is located in the undeveloped outskirts of Šumperk and it uses unstoppable land on a slope. The basic idea of the concept is related matter in the shape of a block, which is horizontally divided by retreating floor and ribbon windows and each of has its function. The building is partly basement, it has two floors above the ground and it is covered by a flat roof. Built-up area has 263 m2.. The supporting structure of the building is made of a monolithic reinforced concrete. Design of the house emphasizes the layout, including the ensure of construction for the static, architectural, energy savings and safety in use of the building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTerasový rodinný důmcs
dc.subjectželezobetonová konstrukcecs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectprovozní střechacs
dc.subjectterasacs
dc.subjectodstupňované základycs
dc.subjectprosklená fasádacs
dc.subjectTerraced family houseen
dc.subjectreinforced concrete constructionen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectoperating roofen
dc.subjectterraceen
dc.subjectstepped foundationsen
dc.subjectglass facadeen
dc.titleTerasový rodinný důmcs
dc.title.alternativeTerraced family houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2014-03-16-16:34:15cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74890en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:11:52en
sync.item.modts2020.03.30 15:27:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŽižka, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record