Show simple item record

Multifunctional building

dc.contributor.advisorMaceková, Věracs
dc.contributor.authorVácl, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:28:21Z
dc.date.available2018-10-21T16:28:21Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationVÁCL, J. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75588cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29438
dc.description.abstractDiplomová práce řeší novostavbu podsklepeného polyfunkčního domu s plochou střechou ve městě Klatovy. Objekt má 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Celý objekt je řešen bezbariérově, aby sloužil k pobytu a pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Vstupy do bytové části objektu a do prodejen jsou z východní strany. Vstup do vinárny je ze západní strany. V podzemním podlaží jsou hromadné garáže. V prvním nadzemním podlaží se nachází prodejní plochy, vinárna a technické zázemí celého objektu. Ve druhém nadzemním podlaží je pět bytů a jeden pro tělesně postižené. Ve třetím je šest bytů a ve čtvrtém čtyři byty. Nosný konstrukční systém je kombinovaný. V podzemním podlaží a prvním nadzemním podlaží je železobetonový skelet. V dalších podlažích je příčný stěnový konstrukční systém, tvořený ze systému Porotherm. Objekt je založen na základových železobetonových roštech. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými spojitými deskami. V objektu jsou dva výtahy a dvě železobetonová schodiště. Střecha nad celým objektem je jednoplášťová plochá s přitěžujícím kačírkem. Parkování je řešeno v podzemní části objektu a na vlastním pozemku, je dimenzováno i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with new building of the basement multifunctional building with flat roof in town Klatovy. The building has four aboveground and one underground floor. The whole building offers barrier free access. The entrance to the residental part of the building and the stores are on the east side. The entrance to the wine is situated on the west. There are collective garages on the first basement floor. On the first abovegroung floor are selling space, a wine and technical facilities of the building. On the second floor one flat for disabled people and five flats. Six flats are situated od third floor and four flats on fourth floor. The combined construction is made from support system Porotherm and reinforced concrete. The building is based on grillage base from reinforced concrete. The structure of ceiling is made from reinforced concrete. Two elevators and two reinforced concrete monollithic staircases can be found in the building. The roof over the whole building is single-layer with aggravating gravel. The parking is situated in the undergroung part and on the plot belonging to the building and is designed for physiccally disabled people.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpolyfunkční dům bezbariérový přístup železobetonový základový rošt železobetonový skelet nosný systém Porotherm železobetonové monolitické schodiště plochá jednoplášťová střechacs
dc.subjectmultifunctional building barrier-free acce reinforced concrete grillage base reinforced concrete frame support system Porotherm reinforced concrete monolithic staircase single-layer flat roofen
dc.titlePolyfunkční důmcs
dc.title.alternativeMultifunctional buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-28cs
dcterms.modified2014-03-17-08:30:41cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75588en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:17:20en
sync.item.modts2020.03.31 14:01:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeManová, Ludmilacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record