Show simple item record

Analysis of the keys to the maps of thematic atlases

dc.contributor.advisorPlánka, Ladislavcs
dc.contributor.authorHamáčková, Martinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:06:37Z
dc.date.available2018-10-21T20:06:37Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHAMÁČKOVÁ, M. Analýza legend map tematických atlasů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75533cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/29460
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou legend map Atlasu krajiny České republiky a Atlasu krajiny Slovenskej republiky s důrazem na jejich vzájemné porovnání. Vychází z publikovaných obecných teoretických zásad kartografické tvorby. Teoretickou část uzavírá kapitola, která se zevrubně zabývá legendou, jejími druhy, postupy při její tvorbě aj. Poté je s využitím objektivních kartografických kritérií provedena kritická analýza a klasifikace legend map Atlasu krajiny ČR a následně jejich porovnání s legendami Atlasu krajiny SR. Je sledována především celková srozumitelnost, úplnost, grafické vyjádření a v neposlední řadě celkový vzhled legendy.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is occupied with analysis of the keys to the maps of Landscape Atlas of the Czech Republic and the Landscape Atlas of the Slovak Republic with emphasis on their mutual comparison. This thesis based on the published general theoretical principles of cartographic production. The theoretical part concludes with a chapter that engages in the key in detail, its types, procedures, etc. Then come critical analysis and classification keys to the maps of Landscape Atlas of the CR and subsequent comparison with Landscape Atlas of the SR using objective cartographic criteria. There is observed mainly the overall clarity, completeness, graphical representation and last but not least the overall look of the keys.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLegendacs
dc.subjectznakcs
dc.subjectAtlas krajiny ČRcs
dc.subjectAtlas krajiny SR.cs
dc.subjectKeyen
dc.subjectmarken
dc.subjectLandscape Atlas of the CRen
dc.subjectLandscape Atlas of the SR.en
dc.titleAnalýza legend map tematických atlasůcs
dc.title.alternativeAnalysis of the keys to the maps of thematic atlasesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2014-03-17-08:30:35cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75533en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:17:40en
sync.item.modts2020.03.31 09:09:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBartoněk, Daliborcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record